Humanitarno udruženje zaposlenih u “Telekom Srbija” a.d. “OD SRCA” okuplja dobrovoljne davaoce krvi iz redova zaposlenih i penzionera kompanije “Telekom Srbija” a.d.

Uz svoju osnovnu aktivnost – dobrovoljno davanje krvi, Udruženje ima i druge ciljeve – popularizacija i edukacija iz oblasti donorstva organa, pomoć osobama sa invaliditetom, posebno deci, socijalno ugroženima i siromašnima, pomoć deci bez roditelja, edukacija iz oblasti ekologije, pravilnog korišćenja i očuavanja prirodnih resursa i zdravog načina življenja, briga o socijalnom i zdravstvenom stanju zaposlenih, članova njihovih porodica i penzionera i sl.

 

Upoznajte naš tim

 

Odluka o osnivanju Udruženja
Rešenje o upisu u registar udruženja

Logo Udruženja – ćirilica (PDF)
Logo Udruženja – latinica (PDF)

10

 

Misija i vizija

Okupljamo dobrovoljne davaoce krvi, zaposlene i penzionere Telekoma Srbija, popularišemo donatorstvo organa, unapređujemo životnu sredinu, zalažemo se za promene navika u pogledu čuvanja i korišćenja prirodnih resursa.

Društveno smo odgovorni. Udruženje “Od srca” i Kompanija “Telekom Srbija” a.d. su stalni organizatori humanitarnih aktivnosti. Naša Kompanija ne vrši samo prodaju proizvoda i usluga, već i pomaže u najkritičnijim momentima.

Uključeni smo u Pokret promocije i omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi, donatorstva organa, zaštite životne sredine, kao i povezivanje sa nadležnim vladinim institucijama, transfuziološkim centrima i ostalim institucijama od značaja za aktivnost Udruženja.