Od-srca_znak_logoNaš tim

Humanitarno udruženje zaposlenih u “Telekom Srbija” a.d. Beograd

Dragoljub Arsić – predsednik UO

tf: 064/610-53-01

Kosovska 47/26

11000 Beograd

odsrca@telekom.rs

Uputite apel za pomoć:

Osoba za kontakt:*
Telefon za kontakt:*
E-mail:
Krvna grupa:*
Podaci o primaocu:*
Word Verification:
odsrca_back